Dislaimer

De informatie op de website van Cocune is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Cocune kan echter geen garantie geven dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Wijzigingen en aanvullingen kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Cocune aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie – daarbij inbegrepen schade die voortvloeit uit virussen of onjuiste of incomplete informatie.

De informatie op de website van Cocune mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand (behalve als dit bestemd is voor privédoeleinden) en/of openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cocune.