Privacy policy

Cocune respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Bij elk bezoek aan Cocune.nl wordt uw ip-adres en indien mogelijk ook de website of e-mail van herkomst herkend. Cocune gebruikt deze gegevens om de functionaliteit en de inhoud van de website te analyseren en te verbeteren. Persoonsgegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens, worden door Cocune strikt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cocune verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek ook gewijzigd of verwijderd worden.
Door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een database en worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van informatie over Cocune.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cocune verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Cocune analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Cocune verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cocune neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cocune.nl

Functionaris gegevensbescherming
Jeroen Rabe is de Functionaris Gegevensbescherming van Cocune.
Hij is te bereiken via info@cocune.nl